Iteration of Time (IOT) is een installatie die het tijd en beeld van video gedeconstrueerd. Door middel van 300+ video’s en de vorm van de installatie zal nooit eenzelfde beeld tevoorschijn komen. ¬†Hierdoor worden de video’s fysiek en temporeel uit elkaar getrokken en de video zijn structuren bloot gelegd.

IOT @ MAFF
IOT @ KAALSTAART

IOT Lokaties

ANDERE INSTALLATIES